Transkrypcje wywiadów grupowych (FGI)

Wywiad grupowy (focus group interview), to spotkanie badacza z kilkoma respondentami. Transkrypcja FGI jest pomocna przy analizie wyników i opracowywaniu zebranych danych.

Czekamy na Twój kontakt