Transkrypcje e-protokołów

E-protokoły to nagrania rozpraw sądowych tworzone przez sądy różnych instancji, obecnie w całej Polsce. Transkrypcja to wierne odtworzenie zeznań świadków oraz stanowisk pełnomocników stron.

Czekamy na Twój kontakt