Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jako Administrator przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dbamy o nie i chronimy je odpowiednio
i zgodnie z przepisami.

W polityce prywatności znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej DobreTranskrypcje.pl.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Korzystanie z bloga i strony internetowej DobreTranskrypcje.pl, dalej jako Strona oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej DobreTranskrypcje.pl. Administratorem strony i danych osobowych jest inVerba Sp. z o.o., NIP: 5223199047, zwana dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@dobretranskrypcje.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie DobreTranskrypcje.pl
nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że:

I. Jako Administrator Danych Osobowych nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonujemy samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:

a) w celu kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b) w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Tobą umowy ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) w celu prowadzenia ewidencji i rozliczeń, oraz spełnienia innych obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d) w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

e) w celu zamieszczenia opinii na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

f) w celach archiwalnych oraz analitycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

g) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora poprzez prowadzony monitoring, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

h) w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenia się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

i) w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora danych, związanych z zarządzaniem kontaktem z Tobą jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, co jest prawnie uzasadnionych interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

k) w celu badania satysfakcji klientów co jest prawnie uzasadnionych interesem Administratora
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

l) w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),

m) w celu rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy),

n) w celu zarządzania i administrowania grupą www.facebook.com/dobretranskrypcje w portalu społecznościowym Facebook.

III.  Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane:

a) do momentu odwołania udzielonej zgody czy żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie, albo do momentu osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,

b) do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu,

c) przez okres realizacji umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń, wynikających lub związanych z zawarciem umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,

d) do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (cele archiwalne, podatkowe, rachunkowe),

e) do czasu dezaktualizacji danych lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach analitycznych, cookies itp.

V. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom: pracownikom zajmujących się obsługą kadrowo-płacową, księgowemu lub biuru rachunkowemu, kancelarii prawnej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu, ubezpieczycielowi, innym podmiotom, z  którymi lub na których rzecz realizujemy usługi w zakresie w jakim jest to konieczne i z którymi współpracujemy, serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcy usługi mailingu (newslettera) czy systemu płatności. Możemy też być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa.

VI. Przekazywanie do Państw trzecich

W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft itp. dane osób fizycznych mogą być przekazywane do państw trzecich np. do USA. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield, co gwarantuje odpowiednią ochronę danych osobowych.

VII.        Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy te dane przetwarzali, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII.       Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

IX. Wymóg podania danych i konsekwencje niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie niektórych danych może być niezbędne do zawarcia umowy, do wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, zwrotu środków pieniężnych, wystawienia faktury lub rozliczenia podatkowego czy też wysłania do Ciebie newslettera. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji ww. działań.

X. Profilowanie

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

3. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

a) Podobnie jak większość stron internetowych, korzystam z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia mi ulepszanie strony DobreTranskrypcje.pl pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

b) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej strony.

Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).

c) Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.

d) Pliki podmiotów trzecich jakie wykorzystuję to: Google Analytics, Facebook Pixel, Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, You Tube, Instagram, LinkedIn.

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców tych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę Twoich praw.

e) W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

f) Przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika zazwyczaj dopuszczone jest przez przeglądarki internetowe. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies z poziomu Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości wyłączenia lub zmiany plików cookies znajdziesz w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

g) Informuję Cię, że wyłączenie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu strony.

h) Zgoda na cookies. Podczas pierwszego wejścia na stronę: www.DobreTranskrypcje.pl musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze stronyhttp://wszystkoociasteczkach.pl/.

i) Zgoda na cookies. Podczas pierwszego wejścia na stronę DobreTranskrypcje.pl musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony.

 

Opublikowano w dniu:  9.03.2021

Data ostatniej aktualizacji: 12.07.2021.

Czekamy na Twój kontakt