Blog

Niemal każda osoba obecnie posiada dobrej jakości smartfona. Zastępuje on często aparat fotograficzny, laptop a...
Wywiad to rozmowa pomiędzy dwoma osobami lub prowadzącym i grupą osób, podczas której osoba przeprowadzająca...
Transkrypcje idi dotyczą wywiadów pogłębionych. Polegają one na przepisaniu treści z nagrania, uwzględniając wszystkie istotne...
Wywiad fgi pochodzi od angielskiej nazwy focus group interview, czyli wywiad prowadzony przez moderatora z...
Nagranie jest najłatwiejszym sposobem dokładnego zapisu tekstu mówionego. Zbyt szybka rozmowa, rozprawa sądowa, wywiad lub...
Indywidualne wywiady pogłębione idi najczęściej są przeprowadzane z docelowymi użytkownikami. Są najpopularniejszymi sposobami badania preferencji...
Coraz mniejsza popularność telewizji stacjonarnej na rzecz Internetu sprawiła, że niemal wszystko możemy znaleźć w...
Podczas rozprawy sądowej najczęściej sporo się dzieje. Dużo mówi sędzia i prawnicy z obu stron....
Transkrypcja wywiadu  to rzetelne odwzorowanie przeprowadzonej rozmowy dwóch lub więcej osób. Podczas wywiadu grupowego osoba...
Wywiad zgodnie z podstawową definicją to rozmowa kierowana, w której biorą udział co najmniej dwie...

Czekamy na Twój kontakt