Blog

Nagranie jest najłatwiejszym sposobem dokładnego zapisu tekstu mówionego. Zbyt szybka rozmowa, rozprawa sądowa, wywiad lub...
Indywidualne wywiady pogłębione idi najczęściej są przeprowadzane z docelowymi użytkownikami. Są najpopularniejszymi sposobami badania preferencji...
Coraz mniejsza popularność telewizji stacjonarnej na rzecz Internetu sprawiła, że niemal wszystko możemy znaleźć w...
Podczas rozprawy sądowej najczęściej sporo się dzieje. Dużo mówi sędzia i prawnicy z obu stron....
Transkrypcja wywiadu  to rzetelne odwzorowanie przeprowadzonej rozmowy dwóch lub więcej osób. Podczas wywiadu grupowego osoba...
Wywiad zgodnie z podstawową definicją to rozmowa kierowana, w której biorą udział co najmniej dwie...
Transkrypcja nagrań to bardzo wygodna forma zapisu. Podczas nagrania rozmówcy nie muszą się ograniczać, rozmawiają...
Urządzenia elektroniczne znacznie ułatwiły nam życie. Dziennikarze, studenci nagrywają wypowiedzi na dyktafon. Jest to zdecydowanie...
Popularne oglądanie filmów w sieci zwiększyło zapotrzebowanie na transkrypcję filmów. Zapis fonetyczny filmu różni się...
Wykorzystanie podczas rozpraw sądowych nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego sprawia, że mogą być one nagrywane. Dzięki zastosowaniu...

Czekamy na Twój kontakt