Blog

Napisy do filmów to proces przekształcania słownej zawartości filmu lub programu telewizyjnego w formę tekstową....
Transkrypcja wywiadów ssi, , to proces, który przekształca mowę z nagrania na tekst pisany. Stwarza...
Od momentu narodzin kina, filmy stały się niezwykle popularnym medium, które przenosi nas w świat...
Transkrypcja wywiadu to proces zamiany mówionego słowa na formę pisemną. Może być stosowana w różnych...
Powszechny dostęp do telefonów komórkowych wysokiej jakości sprawił, że nagrywanie wykładów, konferencji i innych wydarzeń...
Rozwój technologii sprawił, że telefony komórkowe zaczęły zastępować komputery. Na nowoczesnych smartfonach znajdziemy wiele aplikacji,...
Niemal każda osoba obecnie posiada dobrej jakości smartfona. Zastępuje on często aparat fotograficzny, laptop a...
Wywiad to rozmowa pomiędzy dwoma osobami lub prowadzącym i grupą osób, podczas której osoba przeprowadzająca...
Transkrypcje idi dotyczą wywiadów pogłębionych. Polegają one na przepisaniu treści z nagrania, uwzględniając wszystkie istotne...
Wywiad fgi pochodzi od angielskiej nazwy focus group interview, czyli wywiad prowadzony przez moderatora z...

Czekamy na Twój kontakt