Blog

Podczas rozprawy sądowej najczęściej sporo się dzieje. Dużo mówi sędzia i prawnicy z obu stron....
Transkrypcja wywiadu  to rzetelne odwzorowanie przeprowadzonej rozmowy dwóch lub więcej osób. Podczas wywiadu grupowego osoba...
Wywiad zgodnie z podstawową definicją to rozmowa kierowana, w której biorą udział co najmniej dwie...
Transkrypcja nagrań to bardzo wygodna forma zapisu. Podczas nagrania rozmówcy nie muszą się ograniczać, rozmawiają...
Urządzenia elektroniczne znacznie ułatwiły nam życie. Dziennikarze, studenci nagrywają wypowiedzi na dyktafon. Jest to zdecydowanie...
Popularne oglądanie filmów w sieci zwiększyło zapotrzebowanie na transkrypcję filmów. Zapis fonetyczny filmu różni się...
Wykorzystanie podczas rozpraw sądowych nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego sprawia, że mogą być one nagrywane. Dzięki zastosowaniu...
Możliwości techniczne umożliwiają nagrywanie spotkań, konferencji, szkoleń czy rozpraw sądowych. Jakość nagrań przy bardzo dobrym...
W transkrypcji najczęściej spotykamy kilka rodzajów wywiadów. Wywiad fokusowy pgi, wywiad pogłębiony idi oraz wywiad...
Wywiad idi Metoda zbierania informacji podczas indywidualnej rozmowy. Indywidualny wywiad pogłębiony skupia się przede wszystkim...

Czekamy na Twój kontakt