Transkrypcje wywiadów ssi

W transkrypcji najczęściej spotykamy kilka rodzajów wywiadów. Wywiad fokusowy pgi, wywiad pogłębiony idi oraz wywiad częściowo ustrukturyzowany ssi. Transkrypcja wywiadu niezależnie od jego rodzaju to przepisanie nagrania audio lub video i zapisanie go w formacie pliku tekstowego.

Wywiad częściowo ustrukturyzowany ssi to taki rodzaj wywiadu, w którym pytania są opracowane wcześniej i są zadawane respondentowi w z góry ustalonej kolejności. Podczas wywiadu zadawane są pytania otwarte i zamknięte. Osoba przeprowadzająca wywiad trzyma się ściśle określonego schematu według, którego go przeprowadza. W takim wywiadzie nie ma miejsca na poboczne wątki, które mogą pojawić się w trakcie odpytywania respondenta. Na początku zadawane są pytania rozluźniające, których celem jest nawiązanie kontaktu i stworzenia przyjaznej atmosfery. Przeprowadzający wywiad ma przygotowane wcześniej pytania i ściśle się ich trzyma.

Rekrutacja do pracy – wywiad ssi

Po zadaniu wszystkich pytań osoba, z którą przeprowadzany jest wywiad może zadać swoje pytania, których celem jest rozwianie wszystkich wątpliwości. Najczęściej wywiady częściowo ustrukturyzowane ssi przeprowadzane są podczas rekrutacji kandydatów do pracy. Zaletą ich jest z góry ustalony plan pytań, dzięki temu wywiad nie rozciąga się w czasie. Każdy kandydat odpowiada na takie same pytania zadawane przez osobę przeprowadzającą wywiad. Bez wątpienia w takiej sytuacji dużo łatwiejsza jest ocena odpowiedzi respondentów, którzy odpowiadali w tej samej kolejności na takie same pytania. Wadą takiego wywiadu mogą być ważne informacje, które mógłby ujawnić pytany, a które nie zostaną poruszone ze względu na to, że plan wywiadu został wcześniej szczegółowo ustalony i nie wykracza tematyką poza określone ramy.

wywiad ssi

Wywiady częściowo ustrukturyzowane ssi mogą przeprowadzać różne osoby. Niezależnie kto przeprowadza wywiad odpowiedzi udzielone przez respondenta z dużym prawdopodobieństwem będą takie same. Zatem z łatwością do przeprowadzenia takiego wywiadu można znaleźć zastępstwo. Wywiad częściowo ustrukturyzowany ssi nie wymaga od przeprowadzającego dużej wiedzy z zakresu przeprowadzania profesjonalnego wywiadu. Pytania są wcześniej opracowane i zapisane . Przeprowadzający wywiad musi jedynie je zadać respondentowi i zarejestrować cały wywiad na nagraniu video lub audio. Transkrypcje wywiadów ustrukturyzowanych ssi muszą jasno określać wypowiedzi respondenta i zadającego pytania.

Transkrypcje wywiadów ssi

Termin wykonania transkrypcji wywiadu częściowo ustrukturyzowanego ssi zależy od kilku warunków. Przede wszystkim od jakości nagrania, im mniej zakłóceń i wyraźny głos tym szybsza transkrypcja. Słaba jakość nagrania znacznie wydłuża czas wykonania transkrypcji. Drugim czynnikiem jest tematyka nagrania. Im bardziej specjalistyczne słownictwo tym trudniejszy jego odsłuch. Na szybkość wykonania transkrypcji ma także wpływ ilość osób uczestniczących w wywiadzie. Im więcej uczestników nagrania tym dłuższy czas wykonania transkrypcji wywiadu ustrukturyzowanego ssi.

 

Czekamy na Twój kontakt