Transkrypcje wywiadów ssi

Transkrypcje wywiadów ssi, spotykamy ich kilka rodzajów. Wywiad fokusowy pgi, wywiad pogłębiony idi oraz wywiad częściowo ustrukturyzowany ssi. Transkrypcje wywiadów ssi niezależnie od jego rodzaju to przepisane nagrania audio lub video i zapisane w formacie pliku tekstowego.

Wywiad częściowo ustrukturyzowany ssi to taki rodzaj wywiadu, w którym pytania opracowuje się wcześniej. zadaje się je respondentowi w z góry ustalonej kolejności. Podczas wywiadu zadaje się pytania otwarte i zamknięte. Osoba przeprowadzająca wywiad trzyma się ściśle określonego schematu według, którego go przeprowadza. W takim wywiadzie nie ma miejsca na poboczne wątki, które mogą pojawić się w trakcie odpytywania respondenta. Na początku są to pytania rozluźniające, których celem jest nawiązanie kontaktu i stworzenia przyjaznej atmosfery. Przeprowadzający wywiad ma przygotowane wcześniej pytania i ściśle się ich trzyma.

Rekrutacja do pracy – wywiad ssi

Po zadaniu wszystkich pytań osoba, z którą przeprowadzany jest wywiad może zadać swoje pytania, których celem jest rozwianie wszystkich wątpliwości. Najczęściej wywiady częściowo ustrukturyzowane ssi przeprowadza się podczas rekrutacji kandydatów do pracy. Zaletą ich jest z góry ustalony plan pytań. Dzięki temu wywiad nie rozciąga się w czasie. Każdy kandydat odpowiada na takie same pytania zadawane przez osobę przeprowadzającą wywiad. Bez wątpienia w takiej sytuacji dużo łatwiejsza jest ocena odpowiedzi respondentów, którzy odpowiadali w tej samej kolejności na takie same pytania. Wadą takiego wywiadu mogą być ważne informacje, które mógłby ujawnić pytany. Nie zostają one bowiem poruszone ze względu na to, że plan wywiadu wcześniej szczegółowo ustalono. Tematyka takiego wywiadu nie wykracza poza z góry określone ramy.

wywiad ssi

Wywiady częściowo ustrukturyzowane ssi mogą przeprowadzać różne osoby. Niezależnie kto przeprowadza wywiad odpowiedzi udzielone przez respondentów z dużym prawdopodobieństwem będą takie same. Zatem z łatwością do przeprowadzenia takiego wywiadu można znaleźć zastępstwo. Wywiad częściowo ustrukturyzowany ssi nie wymaga od przeprowadzającego dużej wiedzy z zakresu przeprowadzania profesjonalnego wywiadu. Pytania są wcześniej opracowane i zapisane . Przeprowadzający wywiad musi jedynie je zadać respondentowi i zarejestrować cały wywiad na nagraniu video lub audio. Transkrypcje wywiadów ustrukturyzowanych ssi muszą jasno określać wypowiedzi respondenta i zadającego pytania.

Transkrypcje wywiadów ssi

Termin wykonania transkrypcji wywiadu częściowo ustrukturyzowanego ssi zależy od kilku warunków. Przede wszystkim od jakości nagrania, im mniej zakłóceń i wyraźny głos tym szybsza transkrypcja. Słaba jakość nagrania znacznie wydłuża czas wykonania transkrypcji. Drugim czynnikiem jest tematyka nagrania. Im bardziej specjalistyczne słownictwo tym trudniejszy jego odsłuch. Na szybkość wykonania transkrypcji ma także wpływ ilość osób uczestniczących w wywiadzie. Im więcej uczestników nagrania tym dłuższy czas wykonania transkrypcji wywiadu ustrukturyzowanego ssi.

 

Czekamy na Twój kontakt