Transkrypcje wywiadów idi

Wywiad zgodnie z podstawową definicją to rozmowa kierowana, w której biorą udział co najmniej dwie osoby. Podczas jego trwania osoba prowadząca poprzez zadawanie pytań stara się uzyskać informacje na określony temat. Ze względu na swobodę zadawania pytań i udzielania odpowiedzi wyróżniamy różne rodzaje wywiadów: pogłębione, zogniskowane, ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane. Wywiady idi należą do pogłębionych. Polegają na bezpośredniej rozmowie badacza z pojedynczym respondentem w tzw. „cztery oczy”.

Transkrypcje wywiadów idi, inaczej w tzw.”cztery oczy”

Nie biorą w nich udziału osoby trzecie. Ich celem jest uzyskanie poszerzonej informacji lub opinii na określony temat. Badający starannie dobiera rozmówców według z góry przyjętych kryteriów. Przeprowadzający wywiad idi wybiera do rozmowy osobę, która w danej dziedzinie jest ekspertem. Najczęściej ten rodzaj wywiadu dotyczy zagadnień trudnych, intymnych lub przeprowadzanych z trudnodostępnymi specjalistami w określonej dziedzinie. Podczas wywiadu idi na wypowiedzi eksperta nie ma wpływu grupa. Bez wątpienia wywiady idi są uzupełnieniem innych metod badawczych. Transkrypcja wywiadów idi jest koniecznością. Zapisany dokładnie wywiad służy do celów badawczych i po jego zapisaniu jest szczegółowo analizowany. Profesjonalna transkrypcja wywiadów idi jest doskonałym narzędziem badawczym.

transkrypcja wywiadów idi

Wywiady idi najczęściej trwają od godziny do półtorej. Zdarzają się także wywiady krótsze około półgodzinne. Przeprowadzający wywiad najczęściej jest do niego przygotowany i zadaje konkretne pytania, aby uzyskać odpowiedzi na z góry zaplanowane i określone tematy. Ze względu na to, że transkrypcje wywiadów idi służą w późniejszym etapie do dokładnej analizy powinny być wykonane przez profesjonalną firmę specjalizująca się w transkrypcjach. Nierzetelna i niedokładna transkrypcja może wpłynąć na ostateczne wyniki badania. W profesjonalnej transkrypcji wywiadów idi w zapisie znajdują się wszystkie nawet najdrobniejsze szczegóły, które mogą mieć istotny wpływ na odbiór podczas ich dokładnej analizy.

Transkrypcja wywiadów idi z nagrania audio

Nagranie wywiadu idi najczęściej jest w formie nagrania audio, rzadziej video. Osoba wykonująca transkrypcję wywiadów idi musi dokładnie wsłuchać się w głos respondenta i moderatora. Podczas przepisywania nagrania na tekst konieczne jest maksymalne skupienie uwagi i staranność. W przypadku słabej jakości nagrania bez wątpienia trzeba go kilkakrotnie przesłuchać. Pytania zadawane przez moderatora powinny być zapisane grubą czcionką, aby łatwo można je było wyłowić z tekstu. Na szybkość transkrypcji ma wpływ jakość nagrania i temat wywiadu idi. Im nagranie jest lepszej jakości, bez zakłóceń i z wyraźnymi wypowiedziami uczestników tym transkrybent jest w stanie szybciej zrealizować zlecenie. Transkrypcja wywiadów idi na tematy specjalistyczne, podczas których uczestnicy używają nieznanych powszechnie pojęć i zwrotów wymaga od transkrybenta większego zaangażowania. Może także zdarzyć się, że będzie musiał odnaleźć nieznane słowa w dostępnych źródłach informacji i upewnić się w ich prawidłowej pisowni.

Czekamy na Twój kontakt