Transkrypcje wywiadów idi

Transkrypcje wywiadów idi dotyczy wywiadów pogłębionych. Polegają one na przepisaniu treści z nagrania, uwzględniając wszystkie istotne elementy, takie jak wypowiedzi prowadzącego, respondenta, czas, dodatkowe elementy pojawiające się na nagraniu. Wywiad pogłębiony pozwala na otrzymanie odpowiedzi na konkretne problemy i sprawy. Przeprowadza się go indywidualnie z każdym z uczestników. Badanie najczęściej dotyczy niewielkiej grupy osób. Respondenci najczęściej w rozmowie indywidualnej są bardziej szczerzy i otwarci niż wypełniając ankietę. Chętnie odpowiadają nawet na trudne pytania.

transkrypcja wywiadów idi

Dlaczego transkrypcja wywiadów idi?

Można w ten sposób zdobyć informacje na temat określonych problemów, programów, wdrożonych nowych idei lub innych sytuacji. Wywiad pogłębiony jest szczególnie ważny kiedy chcemy otrzymać informacje dotyczące nowego zagadnienia.  Często jest uzupełnieniem badań rynkowych. Można uzyskać odpowiedzi dlaczego określona grupa respondentów skorzystała z usług danej firmy. Jaka była ich motywacja i skąd otrzymali informację. Transkrypcja wywiadu idi szczególnie ważna jest podczas szczegółowej analizy danych. Nie wszystkie informacje można bowiem „wyłapać” z wypowiedzi respondentów z nagrania. Dlatego transkrypcja idi jest doskonałym rozwiązaniem. Można skupić się na poszczególnych danych i przygotować z nich łatwo prezentację lub skrypt.

Wypowiedzi poszczególnych respondentów dzięki transkrypcji idi można pogrupować lub posegregować i w ten sposób uzyskać pełniejszy obraz. Wywiady idi są z pewnością bardziej szczere a dane dokładniejsze. W przyjemnej atmosferze prowadzący badanie zapewne dowie się więcej i zdobędzie więcej danych niż z ankiety. Respondenci są bardziej rozmowni i otwarci. Wadą wywiadów pogłębionych jest stronniczość prowadzącego. Może on ukierunkowywać myślenie respondentów poprzez specjalnie konstruowane pytania, sugerujące odpowiedzi. Tylko profesjonalnie przeprowadzony wywiad idi, najlepiej przez zewnętrzny podmiot nie związany z tym dla którego prowadzone jest badanie, gwarantuje poprawność wyników. Transkrypcje wywiadów idi z pewnością pozwala łatwiej pracować na zebranych danych.

Profesjonalna firma wykonująca transkrypcje wywiadów idi

Wiele osób jest wzrokowcami i lepiej przyswaja i zapamiętuje dane w formie wizualnej. To co słyszą szybko zapominają i nie pozostaje w pamięci. Dlatego coraz częściej wykonuje się transkrypcje wywiadów idi. Ważne aby przygotowała go profesjonalna firma. Transkrybent musi mieć doskonały słuch, być szczegółowy, cierpliwy i dokładny. Tylko dobrze przygotowana transkrypcja wywiadu idi może pomóc w ostatecznym wyciąganiu prawidłowych wniosków. Wywiad pogłębiony jest dość czasochłonny. Dlatego zlecenie transkrypcji wywiadu idi profesjonalnej firmie zajmującej  się transkrypcją idi może go znacznie skrócić. Warto jedynie zadbać o dobrą jakość nagrania. Wówczas transkrybent nie będzie musiał przesłuchiwać nagrania kilkakrotnie. Im lepsze nagranie tym szybciej i dokładniej zostanie przygotowana profesjonalna transkrypcja idi.

Czekamy na Twój kontakt