Transkrypcje wywiadów idi

Transkrypcje wywiadów idi. Wywiady idi to metoda zbierania informacji podczas indywidualnej rozmowy. Indywidualny wywiad pogłębiony skupia się przede wszystkim na zadawaniu otwartych pytań i swobodzie wypowiedzi. Rozmowa z respondentem trwa około jednej godziny. Pytania zadawane respondentowi przez przeprowadzającego wywiad powinny być zadawane w taki sposób, aby nie sugerowały odpowiedzi. Respondent powinien mieć wystarczająco dużo czasu na wyrażenie swojej opinii na określony temat.

Podczas przeprowadzania wywiadu idi respondentom powinny być stworzone komfortowe warunki, w których będą czuli się swobodnie. Każdą swoją wypowiedź będą mogli przemyśleć i wyrazić ją bez nacisku i pośpiechu. W odróżnieniu od ankiety, w której respondent wybiera odpowiedzi z listy, wywiad idi pozwala na wyrażanie własnych opinii i wrażeń. Nie może wybrać odpowiedzi ale musi samodzielnie dokonać analizy i oceny. Bardzo często opisuje swoje wrażenia, odczucia, ocenia i wyraża subiektywną opinię.

Transkrypcje wywiadów idi

Analizując wyniki wywiadu idi skupiamy się przede wszystkim na odczuciach, wrażeniach, motywacjach i przemyśleniach respondenta. Najczęściej stosujemy taką metodę kiedy chcemy poznać różne, niezależne opinie ekspertów lub osób do których jest utrudniony dostęp. Mogą to być osoby zajmujące wysokie stanowiska i przez to trudno dostępne. Cenione osobistości z dziedziny nauki, ekonomii lub innych dziedzin, z którymi przeprowadza się wywiad idi ze względu na ich podeszły wiek lub stan zdrowia.

Osoba przeprowadzająca wywiad idi skupia się na tematach trudnych, często intymnych, wrażliwych lub osobistych. Porusza tematy takie jak uzależnienia, choroby, zadłużenia itp. Celem wywiadu idi jest uzyskanie niezależnych opinii od respondentów, którzy dzielą się swoimi opiniami, odczuciami i wrażeniami bez konsultacji z innymi osobami. Ich wypowiedzi są niezależne. W wywiadzie idi chodzi o całkowite wyeliminowanie wpływu respondentów na siebie. Często w wywiadach idi biorą udział osoby znaczące, zajmujące eksponowane stanowiska lub pełnię ważne społecznie funkcje, politycy, nauczyciele, lekarze, przedstawiciele organizacji NGO.

Dobór respondentów

W zależności od problematyki respondenci dobierani są według płci, wieku, zawodu, stosowania określonych produktów lub korzystania z usług itp.
Podczas wywiadu idi możemy bardzo dobrze poznać motywacje, postawy i opinie respondentów. W razie potrzeby podczas wywiadu idi można dopytać o więcej szczegółów. W przypadku produktów poznajemy potencjalnego użytkownika produktu. Jaki jest jego wiek, płeć, wykształcenie, motywacje korzystania z produktu.

Osoba przeprowadzająca wywiad poznaje opinie o produkcie. Zbiera informacje pozytywne i negatywne. Podczas wywiadu idi możemy dowiedzieć się o zaletach ale także wadach, problemach i innych negatywnych cechach produktu.

Reakcje społeczeństwa na zachowania społeczne

W przypadku zachowań społecznych wywiad idi pozwala przewidzieć reakcje społeczeństwa na planowane wprowadzenie pewnych reform społecznych. Postrzeganie ich i ewentualną reakcję na nie w przypadku wprowadzenia w życie.

Transkrypcja wywiadów idi a jakość dźwięku

Transkrypcje wywiadów idi  w przypadku nośników on-line jest o tyle szybka na ile poszczególni uczestnicy wywiadu są rozpoznawalni, a zlecający dysponuje dobrą jakością nagrania. Kluczową rzeczą jest wówczas jakość dźwięku.

Czekamy na Twój kontakt