Transkrypcje wywiadów fgi

Wywiad fgi pochodzi od angielskiej nazwy focus group interview, czyli wywiad prowadzony przez moderatora z celowo wybraną grupą osób. Najlepsze wyniki otrzymuje się w badaniu minimum 6 a maksimum 12 osób. Trudno jest zapamiętać i zapisać podczas trwania wywiadu wszystkie ważne informacje. Dlatego najlepszą metodą jest nagranie wywiadu i zrobienie jego transkrypcji. Transkrypcja wywiadów fgi pozwala na wnikliwą analizę wszystkich elementów, które podczas wywiadu miały miejsce.   Wywiady fgi wykorzystuje się w badaniach marketingowych, rynkowych, przy badaniu opinii społecznej lub prowadząc ewaluacje.

transkrypcje wywiadów fgi

Dokładna analiza wyników dzięki transkrypcji wywiadów fgi

Transkrypcje wywiadów fgi powinny być dokładne i bardzo szczegółowe. Najlepiej zlecić je firmie, która posiada doświadczenie w przygotowywaniu tego rodzaju transkrypcji. Ze względu na biorącą w wywiadzie dużą liczbę osób ważna jest umiejętność rozpoznania ich głosów i dokładnego opisywania. Transkrypcje wywiadów fgi to doskonałe narzędzie podnoszące jakość badania. Z samego nagrania nie zawsze można usłyszeć to co poszczególni uczestnicy mówią. W spisanej transkrypcji wywiadów fgi można szczegółowo przeanalizować wszystkie wypowiedzi, odczytać nastój i nastawienie uczestników. Tylko dokładna analiza badania wykorzystującego wywiad fgi pozwala uzyskać wiarygodne wyniki. Aby uzyskać miarodajne wyniki z badań focusowych często przeprowadza się je kilkakrotnie. Dlatego ważne jest aby dane zostały porównane i wyciągnięto z nich prawidłowe wnioski.

Takie porównanie zdecydowanie ułatwiają transkrypcje wywiadów fgi. Zapisane nagranie i jego transkrypcja na tekst pozwala porównać poszczególne elementy wywiadu fgi. Badanie jest wykorzystywane przez producentów i sprzedawców określonych marek. Wyniki pozwalają zwiększyć świadomość marki w społeczeństwie. Ponadto badają zachowania klientów i ich wiedzę na temat produktów. Wywiad fgi pozwala zbadać preferencje zakupowe i satysfakcję z produktów. Po otrzymaniu wyników z wywiadów fgi przedsiębiorca może zwiększyć sprzedaż i lojalność klientów wobec określonej marki. Transkrypcja wywiadów fgi jest niezbędna w takich analizach. Jej koszt jest bardzo niski w porównaniu do zysków jakie może osiągnąć przedsiębiorca z dobrze przeprowadzonego badania. Moderator prowadząc wywiad fgi zadaje określone pytania i prowadzi z respondentami dialog.

Profesjonalne transkrypcje wywiadów fgi

Uczestnicy wywiadu fgi zachęcani są do swobodnego wypowiadania się. Transkrypcja wywiadów fgi pozwala otrzymać informacje na temat postaw i przekonań respondentów na temat określonego produktu lub marki.  Szczegółowa transkrypcja fgi umożliwia dokładną analizę emocji, motywów i decyzji podejmowanych przez klientów podczas zakupu produktu lub usług. Można także wyciągnąć wnioski na temat zachodzących zjawisk społecznych. Badanie pozwala  wzbudzić w uczestnikach wywiadu fgi nowych możliwości wykorzystania lub użycia produktów. Doświadczeni transkrybenci potrafią przygotować transkrypcję wywiadów fgi w taki sposób, aby można było w niej odczytać wszystkie istotne elementy niezbędne w badaniu focusowym i wyciągnąć prawidłowe wnioski.

Czekamy na Twój kontakt