Transkrypcje wywiadów fgi

Przede wszystkim musimy sobie wyjaśnić samo pojęcie fgi czyli focus group interview – wywiady grupowe, sfokusowane, zogniskowane. Celem takich wywiadów jest zebranie nie opinii indywidualnych, subiektywnych na dany temat ale opinii grupowych powstałych na bazie wypadkowej, synergii uczestników grupy. Osoby biorące udział w wywiadzie fgi muszą mieć zapewnioną atmosferę, luz oraz możliwość swobodnego wyrażania myśli, opinii i odczuć. Pomaga to uchwyceniu nowych pomysłów w taki sposób aby miały szansę zaistnieć i się wyartykułować.

Gdzie się odbywa wywiad fgi

Najbardziej optymalnymi miejscami do wykonywania wywiadów grupowych fgi są te miejsca gdzie uczestnik wywiadu czuje się bezpiecznie. Sprzyjające otworzeniu się i swobodzie komunikacji. Idealnie jest gdy jest to własne pomieszczenie. W którym się pracuje lub mieszka, a wywiad jest przeprowadzany on-line korzystając z komputera. Ponieważ osoba biorąca udział w badaniu nie musi być spięta wobec prowadzącego wywiad. Taki rodzaj badania jest szczególnie przydatny przy kwestiach wrażliwych bądź tematach które w inny sposób nie mogłyby zostać poruszone.

transkrypcje wywiadów fgi

transkrypcje wywiadów fgi

Podział wywiadów grupowych fgi

Zasadniczo wywiady fgi można prowadzić dla całej grupy w tym samym czasie lub dopasować do możliwości uczestnika. Są to modele synchroniczne i asynchroniczne. W przypadku jednakowego czasu spotkania, grupa komunikuje się ze sobą w sposób bardziej zbliżony do rozmowy. Następują liczne interakcje. Ma to bardziej oczywisty i naturalny odbiór i charakter. Wywiady asynchroniczne rozciągają się bardziej w czasie, każdy z uczestników może zostać naprowadzony na właściwy tor dyskusji poprzez wprowadzenie pewnych ram, pytań i sugestii.

Transkrypcja wywiadów fgi  w Wikipedii

Rekrutacja na badania fgi

Po opracowaniu niezbędnego scenariusza wywiadu, należy przystąpić do rekrutacji. Rekrutuje się zazwyczaj ochotników, osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji na podstawie określonych cech charakterystycznych np. odbiorców na rynku określonych produktów lub przejawiających określone modele zachowań społecznych.

Dyskusja w badaniu fgi

Wspomniany wcześniej model on-line dyskusji można realizować za pomocą systemów komunikacji grupowej zawierającej obraz/dźwięk jak i czatów tekstowych. Ważną rolą jest uczestnictwo kierownika badania, aby nie dopuścić do zboczenia komunikacji na inne tory niż zamierzona.

Transkrypcje wywiadów fgi

Transkrypcja wywiadów fgi są w przypadku nośników on-line jest o tyle szybka na ile poszczególni uczestnicy wywiadu są rozpoznawalni, a zlecający dysponuje dobrą jakością nagrania. Kluczową rzeczą jest wówczas jakość dźwięku.

Czekamy na Twój kontakt