Transkrypcje sądowe

Podczas rozprawy sądowej najczęściej sporo się dzieje. Dużo mówi sędzia i prawnicy z obu stron. Ponadto przesłuchiwani są świadkowie i strony postępowania. Nie sposób wszystko zapamiętać. Szczególnie jeżeli stronom towarzyszy stres. Sala sądowa ma to do siebie, że najczęściej wywołuje duże emocje. Jeżeli doszło do rozprawy sądowej pewne jest, że stronom nie udało się polubownie porozumieć.

Zatem emocje jakie towarzyszą uczestnikom rozprawy mogą być  duże. Trudno zapamiętać wszystko co mówią i jaki mają ton głosu podczas wypowiadania swoich kwestii. Dlatego transkrypcje sadowe, które bardzo dokładnie odzwierciedlają to co działo się na sali rozpraw, mogą przypomnieć nam szczegóły, których nie pamiętamy.

Dokładne transkrypcje sądowe

Transkrybent dokładnie określa osoby, czas i emocje osób, które biorą udział w zdarzeniu. Po przeczytaniu dobrze przygotowanej transkrypcji niemal można przenieść się do sali rozpraw. Dokładny zapis wszystkich wypowiedzi pozwala szczegółowo je przeanalizować. Transkrybcje sądowe najczęściej wykonywane są bardzo szybko. Opóźnienie może nastąpić kiedy wypowiedzi poszczególnych osób biorących udział są niewyraźne. Wówczas transkybent kilkakrotnie musi przesłuchać nagranie.

W ostateczności, jeżeli wypowiedź jest niewyraźna i nie da się jej odsłuchać decyduje się na zapis o tym, że dana wypowiedź jest niezrozumiała. Osoba zajmująca się transkrybcją sadową musi posiadać bardzo dobry słuch, umieć oddzielać poszczególne głoski, wyrazy, zdania. Ponadto dobrze jeżeli jest drobiazgowa i zwraca uwagę na szczegóły. Podczas nagrania często oprócz wypowiedzi słychać inne dźwięki. W niektórych transkrypcjach mają one znaczenie, dlatego umiejętność ich rozróżniania jest bardzo potrzebna w pracy transkrybenta.

transkrypcje sądowe

Tanskrypcje sądowe

pomagają przygotować się prawnikom na kolejną rozprawę, szczególnie pomocne są dla osób, które mają pamięć wzrokową. Samo wysłuchanie nagrania może być niewystarczające. Osoba zapamiętująca wzrokowo dopiero kiedy zobaczy przepisaną z nagrania transkrypcję sądową dobrze ją zapamięta. Będzie w stanie lepiej i szybciej przygotować się do kolejnej rozprawy. Transkrypcje sądowe bardzo ważne są w sprawach, które długo  trwają. Bez wątpienia trudno zapamiętać wszystkie wokandy i co się na nich dokładnie działo.

Przesłuchiwanie wszystkich nagrań przed każdą kolejna rozprawa może być bardzo uciążliwe. Dlatego trankypcja sądowa, czyli nagranie, które przepisano na papier jest dużym ułatwieniem. Zakreślaczem można zaznaczyć w tekście najważniejsze kwestie poszczególnych osób i skupić się tylko na tych, które mają znaczenie dla sprawy. Podczas rozprawy bardzo często świadkowie mówią o wielu rzeczach pobocznych, które najczęściej nie mają większego znaczenia dla samej sprawy. Istotna wypowiedź odnosząca się do tematu rozprawy może trwać bardzo krótko. W zapisie może być zawarta w kilku lub kilkunastu linijkach tekstu.

Transkrypcje sądowe

Transkrypcja rozpraw sądowych na podstawie e-protokołu, wierne odwzorowanie rozmów prywatnych stanowiących dowód w sądzie.

Czekamy na Twój kontakt