Transkrypcje sądowe

Podczas rozpraw sądowych coraz częściej wykorzystuje się nowoczesny sprzęt. Dzięki niemu można rozprawy nagrywać. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii bez wątpienia przebiegają szybciej i bez zakłóceń. Osoby stojące przed sądem nie muszą podczas trwania rozprawy czekać, aż sekretarz sądowy zanotuje ich zeznania. Rozprawa trwa bez zatrzymywania, przebiega naturalnie i w dobrym tempie. Dzięki transkrypcji sądowej można odtworzyć całą rozprawę na piśmie. W takiej transkrypcji szczegółowo wskazuje się czas rozprawy i dokładny jej przebieg. Jeżeli pojawiają się dodatkowe istotne elementy w nagraniu zapisuje się je w transkrypcji, na przykład kaszel.

transkrypcje rozprawy sądowej

Transkrypcje sądowe

Zadaniem transkrypcji sądowej jest jak najwierniejsze odtworzenie całego przebiegu rozprawy. W przypadku rozprawy sądowej wszystkie elementy mogą odgrywać istotną rolę. Często z takich transkrypcji korzystają adwokaci, radcy prawni i sędziowie. Dobrze wykonana transkrypcja rozprawy sądowej wiernie odtwarza atmosferę panującą w sądzie. Jeżeli słychać emocje powinny być one także zanotowane. Szczególnie, jeżeli są wyraźne, takie jak krzyk czy płacz. Osoba czytająca dobrze zrobioną transkrypcję sądową powinna móc dowiedzieć się jak najwięcej, nie tylko o tym co uczestnicy rozprawy mówią, ale także w jaki sposób się zachowywali.

Dobre przygotowanie transkrypcji sądowej wymaga czasu i dokładności. Bez wątpienia jeżeli zapis jest głośny a uczestnicy rozprawy mówią głośno i wyraźne dużo łatwiej taką transkrypcję przygotować. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli zeznający mówią bardzo cicho i niewyraźnie. Każde słowo w transkrypcji sądowej jest istotne. Profesjonalne firmy wiernie odtwarzają wypowiedzi uczestników rozprawy, nigdy w nie w żaden sposób nie ingerują. Nie zamieniają słów, nie dopowiadają, nie używają innych określeń niż zostały użyte przez osoby biorące w rozprawie udział. Transkrypcja rozprawy sądowej musi być dokładna, dlatego osoba wykonująca ją musi dołożyć wszelkich starań aby taka była.

Zakłócenia na sali sądowej

Wszelkie zakłócenia na sali rozpraw utrudniają jej prawidłowe wykonanie. Jeżeli w budynku trwa remont, głos osób mówiących podczas rozprawy może być zakłócony maszynami budowlanymi. Wówczas wykonanie takiej transkrypcji wymaga dużo większego zaangażowania i czasu. Transkrypcje sądowe szczególnie polecane jest adwokatom i radcom prawnym. Dzięki nim mogą oni dobrze przygotować się do kolejnej rozprawy. Protokoły skrócone dostępne w sądzie często nie wystarczają. Z pewnością trudno na ich podstawie zapoznać się z przebiegiem całej rozprawy sądowej i emocjami jakie towarzyszyły uczestnikom podczas jej trwania.

Czekamy na Twój kontakt