Transkrypcje wywiadów ssi

Transkrypcje wywiadów ssi  to rzetelne odwzorowanie przeprowadzonej rozmowy dwóch lub więcej osób. Podczas wywiadu grupowego osoba prowadząca zadaje pytania pozostałym osobom, aby uzyskać odpowiedzi. Podczas wywiadu, w którym uczestniczy wiele osób może panować pewne zamieszanie lub chaos, zadaniem osoby prowadzącej wywiad jest takie prowadzenie wywiadu aby możliwe było uważne wysłuchanie pytań i odpowiedzi. Z nagranego materiału można przygotować profesjonalną transkrypcję wywiadu.

Transkrypcja wywiadów ssi

Im lepiej jest nagrany materiał tym szybciej i dokładniej można przygotować transkrypcję. Hałas i podnoszenie głosu przez rozmówców, mówienie jednocześnie kilku osób znacznie utrudniają wykonanie transkrypcji wywiadu. Transkrybent musi dokładnie określić osoby wypowiadające się podczas nagrania. Nie zawsze łatwo je rozpoznać, zwłaszcza jeżeli brało w nim udział wiele osób, które maja podobny głos. Dużo łatwiejsze jest przygotowanie transkrypcji wywiadów ssi. Pytania są w nim wcześniej przygotowane i znane osobie, która na nie ma odpowiedzieć. Bez wątpienia nad takim wywiadem łatwiej zapanować i utrzymać jego ramy. Pytania są wcześniej opracowane i są zadawane z góry w ustalonej kolejności.

transkrypcje wywiadu

Na początku zadawane są pytania, których celem jest nawiązanie kontaktu. Dopiero w dalszej części wywiadu respondent odpowiada na bardziej konkretne pytania prowadzącego. Zaletą wywiadu ustrukturyzowanego jest trzymanie się określonego planu i otrzymanie z góry zaplanowanych odpowiedzi na konkretne pytania. Wadą może być pominięcie zagadnień, które mogą wyjść w trakcie przeprowadzania wywiadu a wcześniej nie zostały zaplanowane. Wszystkie osoby, które uczestniczą w takim wywiadzie odpowiadają na takie same pytania. Porównanie ich odpowiedzi i ocena respondentów zapewne będzie dużo łatwiejsza niż gdyby odpowiadali na różne pytania. Transkrypcja wywiadu jest dużo łatwiejsza do wykonana przy każdym kolejnym respondencie, ponieważ pytania się powtarzają, jedynie odpowiedzi mogą się różnić.

Szybkość wykonania transkrypcji wywiadu

Na szybkość wykonania transkrypcji wywiadów ssi bez wątpienia wpływa jakość nagrania. Jeżeli wypowiedzi są wyraźne i nie zakłócone hałasem lub rozmową innych osób transkrybent szybko wykona zadanie. Inaczej będzie musiał wielokrotnie powtarzać nagranie, aż do uzyskania najlepszego rezultatu co znacznie przedłuży czas przygotowania transkrypcji wywiadu. Podczas odsłuchiwania nagrania można pewnych kwestii nie usłyszeć lub nie zwrócić na nie uwagi. Mając dobrze przygotowaną transkrypcję wywiadu oprócz nagrania można przeczytać jej treść. Słuchowcy są w stanie więcej wyłapać słuchając, jednak wzrokowcy potrzebują także zobaczyć. Dlatego dobrze przygotowana transkrypcja wywiadu może pomóc im wnikliwiej przeanalizować jego treść.

Czekamy na Twój kontakt