Transkrypcja wywiadu, w jakim celu i po co?

Wywiad to rozmowa pomiędzy dwoma osobami lub prowadzącym i grupą osób, podczas której osoba przeprowadzająca go zadaje pytania w celu uzyskania określonych informacji. Jest to narzędzie wykorzystywane w wielu dziedzinach. W badaniach marketingowych może dać odpowiedzi na temat wprowadzonego na rynek nowego produktu lub jego modyfikacji. Badani respondenci odpowiadają na konkretne pytania. Dokładna analiza ich odpowiedzi pozwala wyciągnąć prawidłowe wnioski. Wywiad można prowadzić w różny sposób. Jednym z nich jest nagranie rozmowy z respondentami i jego późniejsze odtworzenie.

Transkrypcja wywiadu jako uzupełnienie nagrania

Dzięki dokładnej transkrypcji wywiadu można przygotować gotowy materiał badawczy.  Samo nagranie często jest zdecydowanie niewystarczające. Podczas jego słuchania umykają bowiem często istotne kwestie. Transkrypcja wywiadu jest uzupełnieniem nagrania. W elektronicznej wersji transkrypcji można dokonywać zapisów, komentarzy i notatek, które z łatwością wykorzystamy podczas prezentacji wyników badania. Transkrypcja wywiadu musi być przygotowana dokładnie i szczegółowo. Tylko doświadczeni transkrybenci są w stanie wykonać ją prawidłowo.

transkrypcje wywiadu

Czas wykonania transkrypcji wywiadu

Od jakości nagrania zależy szybkość przygotowania transkrypcji wywiadu. Im lepsza jego jakość tym szybciej wykonane zlecenie. Nagrania słabej jakości transkrybent przesłuchuje wielokrotnie i wnikliwie wsłuchuje się w wypowiadane kwestie. Ważne jest bowiem każde słowo, wydany dźwięk lub inne elementy nagrania. Wszystko to szczegółowo zostaje zapisane w transkrypcji wywiadu.

Bez wątpienia wnikliwe analizy, badania i wyciąganie wniosków wymagają skupienia i odpowiednich narzędzi. Kiedy producent wprowadza na rynek nowy produkt chce znać jak został on odebrany przez klientów, jakie mają uwagi i co chcieliby zmienić. Wszystkie te informacje pozwalają firmie podnosić jakość produktów i dopasowywać je do preferencji odbiorców. Od tego często zależy czy wprowadzony produkt przyjmie się na rynku czy zostanie odrzucony, a producent poniesie tylko i wyłącznie koszty jego produkcji.

Materiały reklamowe, skrypty i prezentacje z transkrypcji wywiadu

Korzystanie z transkrypcji wywiadu to coraz częstsza praktyka w wielu firmach. Na jego podstawie powstają materiały reklamowe, skrypty i prezentacje. Zamiast samodzielnie przygotowywać transkrypcję wywiadu dobrze jest zlecić ją profesjonalnej firmie. Koszty jej przygotowania są bardzo niskie w porównaniu z kosztami pracownika zatrudnionego w firmie, któremu zostałoby zlecone przepisanie nagrania na tekst. Z pewnością profesjonalna firma zajmująca się transkrypcjami wykona ją szybciej i lepiej.

Z transkrypcji wywiadu korzystają także firmy zajmujące się badaniami opinii społecznej. Wywiady przeprowadzane na ulicach są najczęściej zagłuszane ulicznym hałasem. Aby można było z nich skorzystać konieczne jest wykonanie transkrypcji wywiadu. Nagranie przepisane na tekst wyodrębnia się z hałasu. Pozostają wówczas tylko i wyłącznie konkretne informacje. W transkrypcji wywiadu pojawia się informacja o słyszalnych dźwiękach, różnych wydarzeniach towarzyszących ale nie mają one już większego wpływu na odczytanie jego treści.

Czekamy na Twój kontakt