Transkrypcja nagrań

Transkrypcja nagrań to bardzo wygodna forma zapisu. Podczas nagrania rozmówcy nie muszą się ograniczać, rozmawiają swobodnie i bez zbędnych przerw. W przypadku zeznań sądowych i jego zapisu podczas trwania rozprawy konieczne jest zatrzymywanie się w trakcie. Bez wątpienia jest to konieczne w celu rzetelnego zapisu przekazywanych treści. Taka forma utrwalania zeznań bardzo rozprasza i wytrąca z uwagi mówiącego. W przypadku nagrania rozprawy sądowej uczestnicy mogą swobodnie zeznawać, bez robienia specjalnych przerw. Taki sposób zapisu jest dużo wygodniejszy zarówno dla uczestników rozprawy jak i sędziego. Po rozprawie można wykonać transkrypcję nagrania sądowego, która pozwoli na spokojne przesłuchanie  po raz kolejny zeznań.

Transkrypcja nagrań dla prawników

Z pewnością transkrypcja nagrań przydatna jest prawnikom uczestniczącym w rozprawie. Dzięki niej mogą się lepiej przygotować do kolejnej wokandy. Transkrypcja nagrań przydatna jest także studentom na uczelniach wyższych. Nie są oni w stanie zanotować wszystkich treści jakie przekazuje wykładowca. Nagranie wykładu na taśmę a następnie transkrypcja nagrania pozwoli lepiej przyswoić treści. Najwięcej osób zapamiętuje temat, jeżeli mają możliwość go wysłuchać a następnie przeczytać. Słuchowcy często są także wzrokowcami, dlatego łatwiej zapamiętają treści jeżeli oprócz słuchania będą dysponowali transkrypcją nagrania. Podczas bezpośredniego słuchania wykładu mogą umknąć najważniejsze kwestie. Dlatego nagranie wykładu jest najlepszym rozwiązaniem.

Przystępne ceny transkrypcji nagrań sprawiły, że stała się ona bardzo popularna. Bez wątpienia korzystają z niej studenci, prawnicy, uczestnicy konferencji i szkoleń. Ponieważ trudno zapamiętać dużą ilość przekazywanych treści w krótkim czasie transkrypcja nagrania pozwala na odtworzenie całości w częściach w dowolnym dla siebie czasie i miejscu. Profesjonalnie wykonana transkrypcja nagrania zawiera wszystkie niezbędne elementy zapisu, które pozwalają dokładnie odtworzyć klimat nagrania. Osoby z doświadczeniem robią to doskonale. Wskazują dokładny czas nagrania, udział poszczególnych osób, przerwy i dodatkowe dźwięki pojawiające się w trakcie zapisu. Czytający transkrypcję nagrania bez trudu rozpozna emocje towarzyszące uczestnikom nagrania.

Emocje w zapisie transkrypcji nagrań

Jeżeli jest to rozprawa sądowa, emocje mogą być ważnym elementem. Analizując kilkakrotnie zapis określonego rozmówcy można także rozpoznać czy mówi prawdę czy też kłamie. Bez wątpienia dużo trudniej zauważyć to na sali rozpraw. Z pewnością kiedy zeznający plącze się w swojej wypowiedzi a to co mówi nie ma logicznego sensu i trudno złożyć w całość sugeruje mówienie nieprawdy. Logiczna sensowna wypowiedź pozwala inaczej ocenić zeznania.  Transkrypcja nagrań to bardzo wygodna forma zapisu treści wypowiadanych także podczas konferencji, szkoleń, wykładów lub rozpraw sądowych. Nie przeszkadzając mówiącemu można go nagrać a następnie zapisać w formie tekstu komputerowego i wydrukować. W ten sposób mamy pewność, że nic ważnego z wypowiedzi określonej osoby nam nie umknie. Wielokrotnie będzie można przeczytać transkrypcję nagrania i podkreślić najważniejsze kwestie. Niewiele osób jest typowymi słuchowcami, którzy są w stanie zapamiętać treści tylko i wyłącznie z nagrania.

Czekamy na Twój kontakt