Transkrypcja filmu

Popularne oglądanie filmów w sieci zwiększyło zapotrzebowanie na transkrypcję filmów. Zapis fonetyczny filmu różni się od transkrypcji video. Wymaga on większej staranności i dokładności. W transkrypcji filmu konieczny jest dokładny zapis wypowiadanych przez aktorów filmowych treści. Osoba przygotowująca transkrypcję filmu musi być mocno skupiona i zaangażowana. Ważny jest dosłowny zapis wszystkich słyszalnych dźwięków. Słowa niesłyszalne lub niezrozumiałe oznaczamy stemplem czasowym.

transkrypcja filmu

Transkrypcja filmu, zrozumiały zapis

Transkrypcja filmu, zapis powinien być zrozumiały dla czytającego. Wypowiedzi poszczególnych aktorów rozdziela się akapitami z dokładnym określeniem kto dokładnie się wypowiada. W przypadku niepewności zapisujemy czy kobieta lub mężczyzna. Jeżeli w wypowiadanej treści nie jest możliwe rozróżnienie płci zapisuje się taką informację w transkrypcji. Osoba czytająca transkrypcję filmu powinna mieć pewność, że wykonano ją dokładnie i z należytą starannością. Nazwy własne, imiona i nazwiska powinno się napisać wielką literą. Zapis dokładnie odzwierciedla wszystko to co dzieje się podczas filmu. W nawiasie kwadratowym zapisujemy sposób mówienia np. jąkanie, śmiech, płacz, krzyk, wzruszenie, wzburzenie lub inne emocje.

Jeżeli wypowiedź przerwano, zapisuje się to za pomocą wielokropka. Słowa, które trudno zrozumieć zapisać należy tak jak się je słyszy. Skróty, których używamy zapisywane są w powszechnie przyjęty sposób za pomocą przypisanych im skrótów. Słowa odmieniane zapisujemy tak jak zostały wypowiedziane, nawet wtedy jeżeli mówiący je przekręcił. Liczby, daty i inne numery należy zapisywać słownie. Transkrypcja filmu powinna także zawierać informację o muzyce i innych dźwiękach jakie pojawiają się podczas odtwarzania filmu. Czytający powinien bez trudu poznać atmosferę panującą podczas odtwarzania poszczególnych fragmentów filmu. Jego dramaturgię, napięcia i odczucia aktorów. Bez wątpienia osoba przygotowująca transkrypcję powinna znać zasady pisowni i ściśle stosować się do nich.

Poprawna pisownia i gramatyka

Zdania należy zaczynać od dużych liter i kończyć kropką. W przypadku zdań pytających lub wykrzyknikowych na końcu trzeba postawić znak zapytania lub wykrzyknik. Jeżeli podczas odtwarzania filmu aktorzy mówią niepoprawnie, z błędami, transkrypcja powinna wiernie je odtworzyć. Dobrze przygotowana transkrypcja filmu odzwierciedla wszystkie błędy językowe. Dobrze przygotowana transkrypcja filmu wiernie odzwierciedla oryginalną wymowę i powtórzenia. Transkrypcje filmowe tworzony się do różnych filmów. Najczęściej dostępnych w Internecie. Można je wykorzystać także do kursów on-line wyświetlanych w formie filmików. Coraz częściej transkrypcje filmu wykorzystuje się też w reklamach i filmach umieszczanych w mediach społecznościowych.

Czekamy na Twój kontakt