Przepisywanie nagrań

Nagranie jest najłatwiejszym sposobem dokładnego zapisu tekstu mówionego. Zbyt szybka rozmowa, rozprawa sądowa, wywiad lub inna forma wypowiedzi trudna jest do zapamiętania lub zapisania. Nagranie pozwala na odtworzenie wydarzenia i jego wnikliwą analizę. Można wówczas usłyszeć to co umknęło podczas bezpośredniego słuchania rozmówców po raz pierwszy. Coraz popularniejsze jest przepisywanie nagrań na tekst, aby móc utrwalić zapis nagrania w formie pisemnej.

Dostępne w Internecie aplikacje pozwalają na automatyczne przepisanie nagrania na tekst. Można skorzystać z wersji płatnych i bezpłatnych. Z doświadczenia translatorów zajmujących się profesjonalnym przepisywaniem nagrań wynika, że są one mało dokładne i wymagają dużej ilości poprawek. Być może niektórzy transkrybenci nagrań korzystają z ich pomocy, jednak otrzymany tekst wymaga sporo pracy aby doprowadzić go do wymaganego standardu. Być może za kilka lub kilkanaście lat aplikacje rozpoznawania mowy i przepisywania nagrań na tekst będą dużo bardziej precyzyjne i wówczas będą mogły zastąpić człowieka. Jednak póki co nie jest to możliwe.

przepisywanie nagrań

Przepisywanie nagrań przez aplikacje internetowe

Każde przepisywanie nagrań przez aplikację wymaga korekty transkrybenta. Obserwujemy stały rozwój sztucznej inteligencji. Nazwa pochodzi z Konferencji w Dartmouth z 1956 roku. Uczestniczący w niej  amerykański informatyk John McCarthy po raz pierwszy wprowadził termin „sztuczna inteligencja”. Obecnie rozumiana jest jako inteligencja wykazywana przez sztuczne urządzenia. Andreas Kaplan i Michael Haenlein definiują sztuczną inteligencję jako „zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnętrznych źródeł, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i osiągać cele poprzez elastyczne dostosowanie”. „Sztuczna inteligencja” pozostaje w sferze zainteresowań filozofii, socjologii i innych nauk. Należy spodziewać się w najbliższych latach dużego rozwoju w tej dziedzinie. Obecnie przepisywaniem nagrań zajmują się firmy, w których zatrudnieni są profesjonalni translatorzy. Jeżeli korzystają z pomocy specjalnych aplikacji do przepisywania nagrań na tekst to ich udział w ostatecznym kształcie tekstu jest obecnie niezastąpiony.

Rzetelne i dokładne przepisywanie nagrań

Transkrybent wiernie przepisuje nagranie na tekst w dokładnym jego brzemieniu, nic nie dodając i niczego nie odejmując z tego co zostało powiedziane. Wymaga to od takiej osoby skrupulatności, dokładności i wyrozumiałości wobec często niegramatycznych wypowiedzi. Profesjonalny transkrybent nie zmienia użytych podczas nagrania słów, szczególnie jeżeli nagranie dotyczy rozprawy sądowej. Każde słowo ma znaczenie. Przepisane nagranie na tekst musi wiernie odzwierciedlać atmosferę, emocje i styl wypowiadania się osób biorących udział w nagraniu.  Dopisywanie od siebie lub zamienianie słów na inne, które lepiej pasowałyby do kontekstu zdania nie jest prawidłowo wykonanym przepisaniem nagrania.

Transkrypcja powinna być rzetelna i najwierniej odzwierciedlać wypowiedzi uczestników. Kreatywność w tej pracy nie jest mile widziana. Może ona bowiem zniekształcić a czasami zupełnie zmienić sens wypowiedzi. Słowo mówione można rozumieć w różny sposób. Każdy może odebrać je inaczej, dlatego przepisanie nagrania musi odzwierciedlać jak najwierniej źródło. Analizując transkrypcję czytający powinien rozumieć je dokładnie w taki sam sposób jakby słuchał bezpośrednio nagrania. Dlatego dodawanie jakichkolwiek treści, zmienianie słów lub inne dopiski są niewskazane.

Przepisywanie nagrań

Transkrypcje podcastów, webinarów, szkoleń oraz konferencji.

 

Czekamy na Twój kontakt