Czym jest transkrypcja nagrań?

W obecnych czasach, wraz z rozwojem technologii, istnieje coraz więcej możliwości na rejestrowanie wywiadów, konferencji czy wykładów. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie przekazane informacje mogą zostać wykorzystane ponownie. Sposobem na spisanie całego tekstu z nagrania jest transkrypcja. Zazwyczaj jest to zajęcie wykonywane przez odpowiednie osoby. Można zlecić tego typu usługę, jeśli tego potrzebujemy.

Co to jest transkrypcja? 

Samo słowo transkrypcja pochodzi z języka łacińskiego – transcriptio, które oznacza przepisywanie. Transkrypcja nagrania jest to wierny zapis przebiegu zarejestrowanej rozmowy w dowolnym programie zapisu tekstowego. Tego typu zapisy są ważną pomocą dla prowadzącego rozmowę, ponieważ nie musi skupiać się na zapisywaniu dokładnie każdego słowa drugiej osoby. Nagranie pomoże w zarejestrowaniu wszystkich najważniejszych wątków i pomoże w późniejszej pracy. Transkrypcja  jest to w dużej mierze przepisanie wywiadu, który najczęściej jest w formie nagrania audio. Wywiad można podzielić na trzy rodzaje: wywiad pogłębiony, focusowy i częściowo ustrukturyzowany. transkrypcje nagrań

Wywiad pogłębiony (IDI)

Jest to bezpośrednia rozmowa moderatora z jednym respondentem – nie biorą w nim udziału osoby trzecie. Pierwszym etapem jest przygotowanie scenariusza wywiadu i materiałów dla moderatora. Taka rozmowa dostarcza informacji na temat odczuć związanych z produktem, wrażeniami, przemyśleniami i motywami. Dzięki takiemu wywiadowi możemy dobrze poznać opinię, sprawdzić stopień zrozumienia pomysłów, określić cechy potencjalnego lub aktualnego użytkownika. 

Wywiad focusowy – zogniskowany wywiad grupowy (FGI) 

Wywiad, czy inaczej badanie focusowe jest to dyskusja prowadzona przez moderatora w grupie celowo dobranych osób. Dyskusja dotyczy konkretnego tematu lub tematów. Ta metoda sprawdza się w badaniach marketingowych oraz opinii i badaniach społecznych. Ich zaletą jest krótki czas pozyskiwania informacji. 

Wywiad częściowo ustrukturyzowany

Polega on na zadawaniu serii konkretnych pytań zamkniętych i analizie odpowiedzi. Taka struktura jest podporządkowana celom określonym przez osobę projektującą. Wybór tematów, które są poruszane jest z góry narzucony i służy pozyskaniu konkretnych informacji. Taki wywiad podzielony jest na kategorie – biograficzny, kompetencyjny / behawioralny i kwestionariuszowy.  

Jakie są rodzaje transkrypcji?

W ostatnim czasie transkrypcja stała się popularna. Można znaleźć wiele ogłoszeń w internecie, w których różne osoby poszukują kogoś do zrealizowania ich transkrypcji. W wielu przypadkach sporządzanie transkrypcji nagrań jest konieczne. Metodę transkrypcji wykorzystuje się w bardzo szeroki sposób. W naszej ofercie można znaleźć transkrypcje wywiadów indywidualnych, grupowych, fokusowych, z paneli eksperckich czy z badań tajemniczego klienta. 

Oprócz tego zajmujemy się transkrypcjami sądowymi, które mogą posłużyć jako przygotowanie do rozprawy. Nasza oferta obejmuje przepisywanie nagrań na tekst i szeroki zakres transkrypcji: transkrypcje webinarów, transkrypcje podcastów, transkrypcje szkoleń prowadzonych online, transkrypcje szkoleń i warsztatów prowadzonych na żywo, transkrypcje konferencji online, transkrypcje konferencji prowadzonych na żywo. Ponadto wykonujemy napisy do filmów z YouTube, Facebooka, bloga czy pełnometrażowych filmów. 

Czym zajmują się transkrybenci?

Oprócz profesjonalnych dyktafonów zaczęto używać do nagrań telefonów komórkowych czy kamer. Nie zawsze łatwo jest zrozumieć całą treść nagrania dlatego transkrybenci przesłuchują wiele razy tego typu nagrania, żeby z dokładnością przepisać całą treść. Nie jest łatwo znaleźć dobrego, solidnego transkrybenta. Większość ofert jest pisana przez osoby, które nie zajmują się tym zawodowo i profesjonalnie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że do tego typu zadania trzeba podejść poważnie. Jeżeli oczekujemy dokładnej i solidnej transkrypcji, musimy zatrudnić osobę, która się na tym zna. 

Taka osoba przede wszystkim nie będzie popełniała błędów językowych, ortograficznych i przekaże informacje w zrozumiały sposób. Profesjonalny transkrybent przede wszystkim powinien znać zasady poprawnej polszczyzny. Dodatkowo taka osoba musi być dokładna, cierpliwa i pracowita. Zazwyczaj transkrypcja nagrania na tekst pochłania dużo czasu. Osoba, której powierzono takie zadanie musi liczyć się z tym, że będzie musiała przesłuchać dane nagranie wielokrotnie i nie może pominąć żadnej istotnej informacji. W naszej ofercie znajduje się przepisywanie nagrań na tekst, przepisywanie maszynopisów, tworzenie napisów do filmów, tłumaczenia na język angielski. 

Jakie są czynniki wpływające na szybkość wykonania transkrypcji? 

Jest wiele czynników, które znacząco wpływają na szybkość i jakość wykonania transkrypcji. Jakość nagrania to zdecydowanie ważna cecha, która wydłuży lub skróci czas pracy. Jeżeli nagranie będzie dobrej jakości to cała transkrypcja będzie wykonana w krótszym czasie. Im gorsza jakość nagrania, tym więcej czasu potrzeba na jego analizę. Ilość uczestników, którzy biorą udział w rozmowie też jest ważny. Więcej osób to więcej czasu, który trzeba poświęcić na zapis poszczególnych wypowiedzi. Tematyka wywiadu lub rozmowy również może mieć wpływ na czas. Trudniejsze zagadnienia i tematy mogą utrudnić pracę i wymagać researchu. 

Czekamy na Twój kontakt